Fakta

FAKTA

 

Hvem kan skyde.

Skydning er en sport, der kan dyrkes af alle uanset alder, køn og fysik.   Gennem skydning opøver du evnen til at koncentrere dig, at kunne afspænde, få bedre muskelkontrol og kunne fokusere og sætte alle dine mentale ressourcer ind på ét mål. Samtidig tilstræber vi at have et hyggeligt og godt klubliv for børn og voksne, så man glæder sig til at komme på banen og til stævner for at møde andre skytter. Vi anbefaler at man er mindst 12 år for at skyde med gevær, og 14 år for at skyde med pistol.

 

Sikkerhed.

Sikkerheden på banen og til stævner er så høj som overhovedet mulig for både voksne og børn. Alle lærer at omgås våben med respekt og omhu, så ulykker udelukkes og alle føler sig trygge på banen.

 

Alle medlemmer (over 15 år) skal godkendes for at låne foreningsvåben

Som led i bandepakken, skal alle medlemmer, som IKKE har en SKV1 - SKV2 eller SKV3, godkendes på blanket SKV6.

Efter d. 1. 7. 2018 kan ingen får udleveret et foreningsvåben hvis ikke man er godkendt.

 

Følgende oplysninger skal påføres SKV6 blanket:

Foreningens navn:  Skyttelauget Kgs. Lyngby.

SKV nr.:                 310

Postadresse:          Esberns alle 6a, 2860 Søborg

Formandens navn:  John Mortensen

Læs mere HER       Blanket kan hentes HER

Den skal printes, udfyldes og sendes til Politiet PAC via

Borger.dk eller e-boks.dk

Vælg "Skriv ny post"

Vælg kategori "Offentlige myndigheder/stat"

Vælg "Rigspolitiet"

Vælg "Administrative Centre"

Vælg "PAC våben og våbentilladelser

Opload underskrevet SKV6

eller send den pr. brev

 

Våben.

Foreningen har pistoler, revolvere og geværer som kan lånes gratis.

 

Kontingent. (1. jan. til 31. dec)

Børn og unge til og med 19 år betaler 300,- kr. årligt.

Voksne (fra 20 år) betaler 500,- kr. årligt.

Indmeldelsesgebyr: 150,- kr.

Efter august betales ½ kontingent


SKL vil fremover opkræve det årlige kontingent, våbenopbevaring og baneleje via Betalingsservice. Dvs. at du modtager en opkrævning i slutning af januar, som du skal betale og også tilmelde dig Betalingsservice.

 

Beløbet du vil blive opkrævet er pr. enkelte medlem, dvs. er der flere medlemmer på samme adresse, skal de hver især betales og tilmeldes.

 

Det opkrævede beløb for kontingent pr. år

Senior 500 kr.

Junior 300 kr.

 

Tillægsbeløb til kontingentet pr. år

Baneleje 300 Kr.

Våbenopbevaring 150 kr.

 

Du kan allerede nu tilmelde dig via denne kode: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Eller brug dette link: BETALINGSSERVICE

 

Ved tilmelding til Betalingsservise skal du udover at oplyse dine personlige data også skrive dit medlemsnummer på 4 cifre, IKKE dit skyttenummer, det fremgår af dit medlemsbevis. Er du i tvivl herom spørg Kassereren eller Formanden.

 

Blad

Foreningen producere 4 gange årligt et medlemsblad. Nr. 1 sendes fysisk og alle numre kan ses på hjemmesiden.

 

Optagelse

Vi optager kun medlemmer der taler og forstår dansk, ligesom alle optagelser skal godkendes af bestyrelsen.

 

Billede

Alle medlemmer bedes indsende et billed som skal bruges til ID-kort

Se vejledning HER   Mail: kort@skyttelaugetlyngby.dk

 

Indbetaling af kontingent

Fra 2019 vil kontingentet opkræves via "Betalingsservice"

 

Behandling af personoplysninger

SKL behandler personoplysninger efter EU's regler om persondataforordning samt DGI/DIF's anbefalinger til idrætsforeninger.  Se HER