Lyngby Stadion

LYNGBY STADION

Nederst kan du se hele "historien" om projekt NY SKYDEBANE

De gamle bygninger med skydebane og opholdslokale - OG skimmelsvamp

Så er de gamle bygninger revet ned           2012-13

Udgravning påbegyndes                               Så er der støbt kældergulv til vores nye skydebane

                                                                                         JUNI 2014

Så er der "tag" på skydebanen

            juli 2014

Gulvet er klar til at blive støbt og vægge er rejst

                   juli 2014

Sådan kommer hele bygningen til at se ud - vi er i kælderen

Rejsegilde 4. september 2014

December 2014 på skydebanen og et kik til opholdsrum

Feb. 2015:  Model af "vogn" til borde

Boksdør

April 2015: Toilet og "plads" til køkken samt opholdslokalet

Aug. 2015: Ventilationsrør

Sept. 2015: Spieth vendeanlæg og stativer til Meyton skiver leveret

Okt. 2015 Indgang til skydebane med "ny" farve

Nov. 2015 Montering af træ på gulvplint er i fuld gang


Gulv- og Loftplint er monteret og træbeklædning færdig  -->

Januar 2016: Vogne til hæve/sænkeborde er monteret på begge baner.

Belysning er færdig med LED lysbånd, som kan dæmpes og spot ved skiverne.

Lydisolering i loft og på vægge er færdig.

December 2015:  Lyddæmpning på vægge og loft igang

med at blive monteret. LED belysning opsat.                                          Køkken monteret i opholdslokalet

Februar 2016:  Meyton målerammer og hæve/sænke borde leveret

Marts 2016: Skillerum opsættes


                              Smeden opsætter skinner til gummi >>>


20 stk. bordplader til hæve/sænkeborde monteres

Hæve/sænkeborde monteret på "vogne" og skillerum er beklædt med PAROC lydisolering

som blev færdig lige inden påske

APRIL:

Montering af træbeklædning, belysning på stadpladser, gummiforhæng, kabling af IT til skiver og monitorer er færdig

MAJ.

Så er vi klar d. 3. 5. 2016 til at tage vores fantastiske anlæg i brug.

20 stk. Elektroniske skiver fra Meyton samt 10 stk. DUEL skiver med skydeafstande fra 7,5 til 25 meter

Lyngby Idrætsby indviet 26. august 2017

af borgmesteren som også prøvede at skyde 

               

                          Historien om skydebanen på Lyngby Stadion


                         På denne side bringer vi information om skimmelsvamp problemet

                         med notater fra møder, artikler fra aviser m.m. samt info om projekt

                        "ny skydebane".


   2010

20. dec.: 50 meterbanen lukkes efter fund af skimmelsvamp

 

   2011

20. jan.: Kultur- og fritidsudvalget behandler rapport om problemet

25. jan.: Møde med stadioninspektør og idrætschef om skimmelsvamp og blyforurening

  3. feb.: Møde med forvaltningen, Ly håndbold og Trongårdens IF, hvor lokaler, vagtrum,     

               og hele skydebaneområdet lukkes pga. massiv forekomst af skimmelsvamp.

  1. mar.: Foreningerne fik orientering fra LY-TÅ kommune og BioMedicinsk om blyproblem

                og skimmelsvamp angreb.

   APRIL:  Vi flytter våbenskabe, våben mm.  til Rundforbi hallen i Nærum

14.apr.:    Dagsorden i Kultur- og Fritidsudvalget hvor  udvalget

                 indstiller til kommunalbestyrelsen, at hele bygningen skal nedrives.

27. juni:    LY-Taa kommunalbestyrelse godkender løsningsforslag nr. 2

                 vedr. nedrivning af bagbygningen.

           

   2012

25. jan:  DGI huse og haller er af kommunalbestyrelse blevet bedt

               afholde brugermøder ang. Lyngby Idrætsby.

               Kommunnalbestyrelsen skal i foråret træffe beslutning om hvilken af 3

               modeller for nybygning/modernisering af stadion der skal arbejdes videre med.

1. feb.:    Den bygning som vores skydebaner ligger i, skal nedrives og det påbegyndes

               efter påske og vil tage ca. 3 mdr. Der er afsat 47 mill. kr. til bygning af

               erstatningsfaciliteter, deribland skydebane/skyttehus på ca. 900 m2.

11. april: Skitseprojekt præsenteret

20. april: Bygningen er tømt for alt skydebanen materiel.

21. juni:   Ly-Taa økomoniudvalgs plan for der videre arbejde

20. dec.:  Kommunalbestyrelsen beslutter at Etape 1 skal påbegyndes februar 2013

                dvs. vest tribune og opvisningsbane.

        De øvrige etaper har været til forhøring (skyttene har fremsendt beskrivelse af

        vores ønsker til en modernet skydebane) og de første måneder i 2013 uarbejdes

        lokalplan.


   2013

13. 1.:  Præsentation fra FIL møde 

            Helhedsplan jan 2013 

Juni:     Udbudsmateriale på nybygning af træningshal og skydebane er sendt til fem

            entrepenørteams.  Tilbud forventes ultimo september.

5.11.: CG Jensen, Obicon og Wilhelm Lauritzen er valgt til af bygge   

           breddeidrætsfaciliteterne og dermed vores nye skydebane.


  2014

17.2.:  Kommunen har godkendt tegningerne og området indeholder:

 

     *  skydebane 003 (2x293 m2)   2x10 stk. 25 meter baner som er fleksible

         dvs. at der kan skydes 10 - 12,5 - 15 og 25 meter

     * standplads 003 (2x28 m2)   

     * opholdsrum m/tekøkken 008 (85,4 m2)

     * boksrum 004 (32,6 m2)

     * indskrivningsbar 007 (7,3 m2)

     * toilet 014 (4,2 m2)

     * genopladningsrum/depot 006 (9,7 m2)

     * værksted 005 (11,6 m2)

     * sikkerheds sluse (4,9 m2)


Se tegning: klik her

 

Maj: Tegninger er godkendt af politiet, vi har indhentet tilbud på 20 stk. elektroniske skiver   

         fra Meyton, hæve/sænke borde, belysning samt boksdør og ansøgning om tilskud   

          til Skydebaneforeningen er afsendt.

Juni: Byggeriet igang.

Hele efteråret 2014 er gået med utallige møder med kommunens projektfolk om tilrettelse

af de indhentede tilbud. Der er præciseret regler og stillet mange spørgsmål.

4. 9.:  Rejsegilde på Lyngby Idrætsby

 

December:

Vi har "prøveskudt" på det nye kuglefang for at måle lydtryk.  148 dB med en .38 rev.


  2015

Januar:

14.: Møde med kommunen for at rykke for bestilling af skiver mm.

17.: Møde med smed og kommunen ang. "vogne" til hæve/sænke borde.

 

Februar:

9.: Møde med kommunes projektfolk som desværre oplyste, at budgettet er overskredet   og der skal søge ekstra bevilling i økonomiudvalget, før vi kan bestille udstyr til vores bane. Det er dyb kritisabelt at vi bliver gidsler, og vi er selvfølgelig meget kede af denne udvikling, vi håber at kommunalbestyrelsen ser velvilligt på sagen. Det betyder at vi forhåbentlig snart kan bestille de mange manglende komponenter og at vi hen over sommeren kan montere vores skiver og borde mm.


Maj:

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 21. 5. besluttet at give 21 mill. til   færdiggørelsen af Idrætsbyens faciliteter til breddeidrætten. Vi håber på et snarligt møde med kommunen, så vi kan få bestilt skiver, opsat lyddæmpning og lys samt vogn til hæve/sænke borde.


Juni:

Vi er meget gladere nu, der er afsat 3 mill. til færdiggørelsen af skydebaneområdet.

Det betyder at vi kan bestille skiver og få bygget vores "vogn" til  hæve/sænkeborde. Kommunen vil gå igang med at finde håndværkere der kan montere støjdæmpning, belysning  Bestilling er afgivet på Meyton skiver, Spieth vendeanlæg og Polytermo kuglefangskasser.

 

August:

2x5 vendeanlæg er modtaget fra Spieth.

Stativer fra smeden er leveret.


September:

Håndværkere er bestilt til at montere lyddæmpning og derefter kommer montering af LED belysning i 8 bånd + sport til skiver.

Stativer til Meytonskiverne og kuglefangskasser leveret.


Oktober:

Vi afventer stadig afklaring på lyddæmpnings opgaven og EL-montage som skal rettes.

 

November:

Stadions elektrikkere monterer de manglende stik og trækker kabel til vendeanlæg.

Smeden er igang med at montere gulvplinter og loftplinter.

Stadion hjælper med at montere afdækning af plinter.

Tømrer er påbegyndt opsætning af foskalling til lyddæmning på vægge og lofter.

Det forventes færdig i uge 51. Opsætning af LED belysning påbegyndes når tømrer har opsat lydplader på den første bane.


December:

Lyddæmpnings materialet Paroc slugger på vægge og Rockfon på loftet er monteret. LED belysning er monteret så det kan dæmpes. Smeden har opsat tandstang til "hæve/sænke" vogn langs væggene.

Meyton elektroniske skiver forventes i uge 4/5 2016.


2016

Januar:

Vogne til hæve/sænkeborde er monteret på begge baner. Smeden er igang med fremstilling af beslag i loftet til Meyton skiver på vest banen.

Skiver leveres i uge 8


Februar:

Meyton målerammer, kabler mm. samt hæve/sænke borde fra Kettek leveret.

Der er desværre ikke rigtig gang i EL montagen pga. af travlhed hos stadions personale.


Marts:

Smeden er færdig med den store konstruktion af "vogne" til hæve/sænke borde. Skinner til gummi og skivevogne er monteret.

Alarmanlæg skal ændres da vi har påpeget uheldigheder.

Skillerum og beklædning er "vogne" er i gang.

20 stk. Bordplader á 85 kg til hæve/sænke borde monteret på "vogne".

Hæve/sænke borde er justeret og skillerum er på plads.

De første Meyton skiver og monitorer opsat


April:

Så er vi i fuld gang med at montere skiver, træbeklædning samt male alle forplader, ophænge gummi afdækning i loftet, vi kabler IT til monitorer og målerammer - det fungerer.

19. 4. har vi haft besøg af Nordsjællands politi og Justistministeriet skydebanesagkyndig med henblik på godkendelse. De var meget imponeret af vores "set-up" og de havde meget få bemærkninger  - det er allerede bragt i orden. Vi fik en mundtlig bekræftigelse/godkendelse.


MAJ:

Vi flytter fra Nærum efter 5 år og vi starter tirsdag d. 3. maj.  efter 5 års hårdt arbejde JU-HUU.


November:

Vi har opsat video anlæg for at forstærke sikkerheden og evt. "uheld" ved sluse, opholdslokaler, boksrum og på banerne.


2017


26. august blev hele Lyngby Idrætsby indviet